http://marinetteoldala.do.am/Design/missfashion.jpg

HTML Tanoda
 
background Háttér meghatározása .background-color
.background-image
.background-repeat
.background-attachment
.background-position
.háttér-szín

.háttér-kép

.háttér ismétlés
.background-attachment
.háttér kezdőpozíciója
background-color Háttér szín transparent
color-rgb
color-hex
color-name
átlátszó
szín pl:0,255,0
szín:pl:#00ff00
szín neve
background-image Háttér kép none
url(kep.jpg)
nincs
külső fájlból behív
background-repeat Háttérkép
ismétlése
repeat
repeat-x
repeat-y
no-repeat
ismétel
vízsz. ism.
függ. ism.
nem ismétel
background-attachment Háttérkép fix
vagy a tartalommal
együtt gördül
scroll
fixed
együtt gördül
nem gördül
background-position Háttérkép pozicionálása.
ettől a ponttól kezdi a háttérképet
sorrend:
függ.poz, vízsz.poz.
top left
top center
top right
center left
center center
center right
bottom left
bottom center
bottom right
x-%
y-%
x-pos
y-pos
fent, bal
fent, közép
fent, jobb
közép, bal
közép, közép
közép, jobb
lent, bal
lent, közép
lent, jobb
x-%
y-%
x-pos
y-pos

 

Keretek
border Keretek .border-width

.border-style
.border-color
.border
.keret szélessége
.keret stílusa
.keret színe
.keret helye
border-bottom Alsó keret border-bottom-width
border-style


border-color
alsó keret
szélessége
alsó keret stílusa
alsó keret szín
border-bottom-
color
Alsó keret színe border-color keret színe
border-bottom-
style
Alsó keret stílusa border-style keret stílusa
border-bottom-
width
Alsó keret szélessége thin
medium
thick
length
vékony
közepes
vastag
hossz
border-color Keret színe color szín
border-left Bal keret border-left-width
border-style
border-color
bal keret széless.
bal keret stílusa
alsó keret színe
border-left-color Bal keret színe border-color keret színe
border-left-style Bal keret stílusa border-style keret stílusa
border-left-width Bal keret szélessége thin
medium
thick
length
vékony
közepes
vastag
hossz
border-right Jobb keret border-right-width
border-style
border-color
jobb keret széless.
jobb keret stílusa
jobb keret színe
border-right-color Jobb keret színe border-color keret színe
border-right-style Jobb keret stílusa border-style jobb keret stílusa
border-right-width Jobb keret szélessége thin
medium
thick
length
vékony
közepes
vastag
hossz
border-style Keret stílusa none
hidden
dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
inset
outset
nincs
hidden
pontozott vonal
szaggatott vonal
folytonos vonal
kettős vonal
3D süllyesztett
3D domború
3D beékelt
3D kiemelt
border-top Felső keret border-top-width
border-style
border-color
keret széles. fent
keret stílusa fent
keret színe fent
border-top-color Felső keret színe border-color keret színe
border-top-style Felső keret stílusa border-style keret stílusa
border-top-width Felső keret szélessége thin
medium
thick
length
vékony
közepes
vastag
hossz
border-width Keret szélessége thin
medium
thick
length
vékony
közepes
vastag
hossz

 

Osztályozó tulajdonságok
clear Megadja, melyik oldalon nem lehetnek lebegő elemek none
left
right
both
nincs
bal
jobb
mindkettő
cursor Egérmutató url
auto
crosshair
default
pointer
move
e-resize
ne-resize
nw-resize
n-resize
se-resize
sw-resize
s-resize
w-resize
text
wait
help
url
auto
kereszt
default
szövegkurzor
nyíl 4 irányba
nyíl jobbra
nyíl fel-jobbra
nyíl fel-balra
nyíl felfelé
nyíl le-jobbra
nyíl le-balra
nyíl lefelé
nyíl balra
szövegkurzor
homokóra
kérdőjel
display Megadja, hogyan legyen ábrázolva a képernyőn/nyomtatón none
inline
block
list-item
run-in
compact
marker
table
inline-table
table-row-group
table-header-group
table-footer-group
table-row
table-column-group
table-column
table-cell
table-caption
nincs
inline
block
list-item
run-in
compact
marker
table
inline-table
table-row-group
table-header-group
table-footer-group
table-row
table-column-group
table-column
table-cell
table-caption
float Helyzet egy másik elemhez képest none
left
right
nincs
left
right
position Pozícionálás módja static
relative
absolute
fixed
statikus
elem b-f sarkától
ablak b-f sarkától
rögzített
visibility Láthatóság visible
hidden
collapse
látható
rejtett
collapse

 

Méretek
height Magasság auto
length
%
auto
hossz
%
line-height Sortávolság normal
number
length%
normál
hossz
százalékos
max-height Legnagyobb magasság none
length
%
nincs
hossz
%
min-height Legkisebb magasság length
%
hossz
%
width Szélesség auto
%
length
auto
%
hossz
max-width Legnagyobb szélesség none
length
%
nincs
hossz
%
min-width Legkisebb szélesség length
%
hossz
%

 

Betük
font Betűk .font-style
.font-variant
.font-weight
.font-size
.font-family
.caption
.icon
.menu
.message-box
.small-caption
.status-bar
.betű stílus
.betű változat
.betű vastagság
.betű méret
.betű család
.caption
.icon
.menü
.message-box
.small-caption
.állapotsor
font-family Betűcsalád family-name
generic-family
 
font-size Betű méret xx-small
x-small
small
medium
large
x-large
xx-large
smaller
larger
length
%
xx-small
x-small
small
közepes
nagy
x-large
xx-large
kisebb
nagyobb
méret
%
font-size-adjust   none
number
none
number
font-stretch Írás vastagság normal
wider
narrower
ultra-condensed
extra-condensed
condensed
semi-condensed
semi-expanded
expanded
extra-expanded
ultra-expanded
normal
wider
narrower
ultra-condensed
extra-condensed
condensed
semi-condensed
semi-expanded
expanded
extra-expanded
ultra-expanded
font-style Betűstílus normal
italic
oblique
normál
dőlt-italic
dőlt-oblique
font-variant Betűfajta normal
small-caps
normal
kiskapitális
font-weight Betűvastagság normal
bold
bolder
lighter
100
200
300
400
500
600
700
800
900
normal
vastag
vastagabb
vékonyabb
100
200
300
400
500
600
700
800
900


 

Listák
list-style Listafajták .list-style-type
.list-style-position
.list-style-image
.lista típusa
.lista pozíciója
.listajelölő kép
list-style-image Kép listajelölőként none
url
nincs
url
list-style-position Megadja a listajelölő helyzetét a tartalomhoz képest inside
outside
inside
outside
list-style-type Megadja a listajelölő típusát none
disc
circle
square
decimal
decimal-leading-zero
lower-roman
upper-roman
lower-alpha
upper-alpha
lower-greek
lower-latin
upper-latin
hebrew
armenian
georgian
cjk-ideographic
hiragana
katakana
hiragana-iroha
katakana-iroha
nincs
korong
gyűrű
kocka
decimal
decimal-leading-zero
lower-roman
upper-roman
lower-alpha
upper-alpha
lower-greek
lower-latin
upper-latin
hebrew
armenian
georgian
cjk-ideographic
hiragana
katakana
hiragana-iroha
katakana-iroha
marker-offset   auto
length
 

 

Margók
margin Margó távolságok .margin-top
.margin-right
.margin-bottom
.margin-left
.felső margó
.jobb margó
.alsó margó
.bal margó
margin-bottom Alsó margó alapért: 0
auto
length
%
alapért: 0
auto
hossz
%
margin-left Bal margó alapért: 0
auto
length
%
alapért: 0
auto
hossz
%
margin-right Jobb margó alapért: 0
auto
length
%
alapért: 0
auto
hossz
%
margin-top Felső margó alapért: 0
auto
length
%
alapért: 0
auto
hossz
%

 

Outlines
outline outline outline-color
outline-style
outline-width
 
outline-color Outline szín color
invert
 
outline-style Outline típus none
dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
insetoutset
 
outline-width Outline vastagság thin
medium
thick
length
 

 

Szegélyek kitöltése
padding Kitöltés .padding-top
.padding-right
.padding-bottom
.padding-left
.felső kitöltés
.jobb kitöltés
.alsó kitöltés
.bal kitöltés
padding-top Kitöltés fent alapért: 0
length
%
alapért: 0
hossz
%
padding-right Kitöltés jobbra alapért: 0
length
%
alapért: 0
hossz
%
padding-bottom Kitöltés lent alapért: 0
length
%
alapért: 0
hossz
%
padding-left Kitöltés balra alapért: 0
length
%
alapért: 0
hossz
%

 

Pozíciónálás
bottom Alulra igazít auto
%
length
auto
%
length
clip Kivágás shape
auto
shape
auto
left Balra rendez auto
%
length
auto
%
length
overflow overflow visible
hidden
scroll
auto
visible
hidden
scroll
auto
right Jobbra rendez auto
%
length
auto
%
length
top Felülre rendez auto
%
length
auto
%
length
vertical-align Függőleges igazítás baseline
sub
super
top
text-top
middle
bottom
text-bottom
length
%
alapvonalhoz
alsó index
felső index
felülre
szöveg tetejéhez
középre
alulra
szöveg aljához
length
%
z-index Sorrend auto
number
auto
number

 

Táblázatok
border-collapse keret modell collapse
separate
collapse
separate
border-spacing Keret távolsága length length hossz hossz
caption-side Táblázatcím pozíciója top
bottom
left
right
fent
lent
balra
jobbra
empty-cells Üres cellák kezelése show
hide
látható
rejtett
table-layout Táblázat struktúra auto
fixed
auto
fixed

 

Szöveg tulajdonásgok
color Szöveg szín color szín
letter-spacing Betűk közötti távolság normal
hossz
normal
length
text-align Szöveg igazítás left
right
center
justify
balra
jobbra
középre
sorkizárt
vertical-align Függőleges igazítás baseline
sub
super
top
text-top
middle
bottom
text-bottom
x %
alapvonalhoz
alsó index
felső index
fent
szöveg tetejéhez
középre
alulra
szöveg aljához
százalékos
text-decoration Szövegdíszítés none
underline
overline
line-through
blink
nincs
aláhúzott
föléhúzott
áthúzott
villogó
text-indent Első sor behúzása none
length
%
nincs
hossz
%
text-shadow Árnyékolás none
color
length
nincs
szín
hossz
text-transform Betűk fajtája none
capitalize
uppercase
lowercase
nincs
1.Kar. Nagybetű
NAGYBETŰKKEL
kisbetűkkel
unicode-bidi Írás iránya normal
embed
bidi-override
 
white-space Üres hely normal
pre
nowrap
normál
pre
nowrap
word-spacing Szóköz szélessége normal
length
normál
hossz

 


http://marinetteoldala.do.am/Design/back6.jpghttp://marinetteoldala.do.am/Design/koszonomalatogatast2.png
Statisztika

 

 


 


Fejléc Szerzői jog: Duchessa